جستارهایی در مدرسه کلامی قم

جستارهایی در مدرسه کلامی قم

جستار هایی در مدرسه کلامی قم مجموعه تلاش های پراکندهای است که در راستای معرفی زوایای مختلف مدرسه کلامی قم در سه فصل کلی تنظیم شده و هر یک گوشه ای زوایای مختلف مدرسه قم را معرفی می کند.

جزییات بیشتر

محصول جدید

5 قلم

290,000 ریال

مشخصات

سال نشر 1397
نوبت چاپ سوم
تعداد جلد 1 جلدی
نویسنده جمعی از پژوهشگران پژوهشگاه قرآن و حدیث زیر نظر محمد تقی سبحانی
شمارگان 500
ناشر انتشارات دارالحدیث
شابک 978-964-493-882-5

اطلاعات بیشتر

مدرسه کلامی قم از نخستین مدارس فکری امامیه است که پس از کوفه به تدوین ، پالایش و نظام سازی در حوزه معارف کلامی دست یازید و میراث گرانسنگ به یادگار گذاشت. گرچه رویکرد عمومی در قم، رویکرد حدیثی بود و مشایخ این مدرسه از ورود به عرصه نظریه پردازی و تبیین های خارج از چارچوب نص پرهیز میکردند، اما در نظر ایشان همواره معرفت دینی در قالب یک نظام معرفتی منسجم تلقی میشد و از همنی رو اندیشمندان این مدرسه فکری، برای روشن کردن مفاهیم و نشان دادن نظام معرفتی درون متن مقدس به تبیین پرداخته، در رویارویی با اندیشه های مخالف پا به عرصه ی نقادی و ردیه نویسی نیز گذاشتند. بدین ترتیب مدرسه قم برگی مهم در تاریخ کلام امامیه را رقم زد.، با این همه در گذر تاریخ و در فرایندتطور کلام امامیه، با جایگزین شدن شیوه های جدید کلامی،جایگاه کلامی قم و نقش نام اوران این مدرسه فکری در کلام امامیه به فراموشی سپرده شد.

جستار هایی در مدرسه کلامی قم مجموعه تلاش های پراکندهای است که در راستای معرفی زوایای مختلف مدرسه کلامی قم در سه فصل کلی تنظیم شده و هر یک گوشه ای زوایای مختلف مدرسه قم را معرفی می کند.