جریان شناسی فکری امامیه در دوران فترت

جریان شناسی فکری امامیه در دوران فترت

(میانه مدرسه کوفه و بغداد)

یکی از مهم ترین دوران های تاریخ تفکر امامیه بازه زمانی میانه مدرسه فکری کوفه و مدرسه فکری بغداد است.

پس از آنکه مدرسه فکری کوفه بر اثر فشار های سیاسی و نیز برخی عوامل درونی ، به افول گرایید ، میراث فکری آن مدرسه به مراکز امامی نشین چون بغداد ، بصره ، خراسان و ماوراء النهر انتقال یافت.

از این رو جریان های فکری موجود در کوفه نیز با فراز و نشیب های در آن نواحی ادامه حیات دادند. در کنار این جریان های اصیل کوفی ، از اواسط سده سوم هجری جریان های جدیدی نیز در امامیه پدیدار شدند. این جریان های نوظهور با بهره گیری از میراث کلامی پیشین و نیز تعامل با سایر گروه های فکری به ارائه نظام های جدید کلامی پرداختند.

جزییات بیشتر

محصول جدید

10 قلم

580,000 ریال

مشخصات

سال نشر 1398
نوبت چاپ اول
تعداد جلد 1 جلدی
شمارگان 500
ناشر انتشارات دارالحدیث

اطلاعات بیشتر

جریان شناسی فکری امامیه در دوران فترت

(میانه مدرسه کوفه و بغداد)

یکی از مهم ترین دوران های تاریخ تفکر امامیه بازه زمانی میانه مدرسه فکری کوفه و مدرسه فکری بغداد است.

پس از آنکه مدرسه فکری کوفه بر اثر فشار های سیاسی و نیز برخی عوامل درونی ، به افول گرایید ، میراث فکری آن مدرسه به مراکز امامی نشین چون بغداد ، بصره ، خراسان و ماوراء النهر انتقال یافت.

از این رو جریان های فکری موجود در کوفه نیز با فراز و نشیب های در آن نواحی ادامه حیات دادند. در کنار این جریان های اصیل کوفی ، از اواسط سده سوم هجری جریان های جدیدی نیز در امامیه پدیدار شدند. این جریان های نوظهور با بهره گیری از میراث کلامی پیشین و نیز تعامل با سایر گروه های فکری به ارائه نظام های جدید کلامی پرداختند.