مشق ارشاد

جدید مشق ارشاد

مشق ارشاد

تأثیرگذاری و متقاعدسازی در امر به معروف و نهی از منکر
اولین محتوای کاربردی درباره آموزش علمی امر به معروف و نهی از منکر

عبدالله عمادی

جزییات بیشتر

محصول جدید

4 قلم

1,550,000 ریال

مشخصات

سال نشر 1401
نوبت چاپ اول
تعداد جلد 1 جلدی
نویسنده عبدالله عمادی
ناشر بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی
شابک ۹۷۸-۶۰۰-۰۶۰-۵۶۵۰

اطلاعات بیشتر

مشق ارشاد

تأثیرگذاری و متقاعدسازی در امر به معروف و نهی از منکر
اولین محتوای کاربردی درباره آموزش علمی امر به معروف و نهی از منکر

عبدالله عمادی

فصل‌های کتاب:

در فصل اول مفاهیم «امر به معروف و نهی از منکر» و «تأثیر» و تأثیرگذاری تفصیلاً مفهوم شناسی شده است. سپس پیشینه نظری این بحث را از سه زاویه «نظریه های روانشناسی اجتماعی» در زمینه نفوذ اجتماعی و متقاعدگری، تغییر رفتار، هدایتگری دینی و اخلاقی ردیابی نموده و به مبانی بحث تأثیرگذاری و نقش فاعل هدایتگر در آن پرداخته است.

فصل دوم، به بيان ویژگی‌های منش هدایتگر که در تأثیرگذار بودن و متقاعدکنندگی وی نقش دارد، پرداخته شده است؛ منش «مهرورزی»، «خردمندی»، «قدرتمندی»، «انصاف»، خوش خلقی» و «صداقت» که هر کدام سه صفت را در بر می‌گیرد.

فصل سوم و چهارم، به چگونگی ساخت پیام‌های اقناعی اختصاص یافته است؛ در دو بخش «محتوای پیام» و «شکل پیام».

همچنین در بخش محتوایی، پنج نوع پیام معرفی شده است:

پیام‌های توصیف کننده، حکمت آمیز، بیم دهنده، نوید دهنده، و  جهت دهنده. و در بخش شکلی، عوامل اقناع کننده در لحن پیام و قالب پیام بررسی شده است؛ هشت لحن و سه قالب به طور خاص، محور قرار گرفته است.

در فصل پنجم، روش‌هایی ذکر شده که هدایتگر باید در نحوه ارائه پیام مدنظر داشته باشد تا تأثیرگذار باشد؛ مانند روش‌هایی که در خصوص «هدایتگری عملی» وجود دارد.

و فصل ششم و پایانی کتاب، به تأثیرگذاری و متقاعدسازی در یک موقعیت خاص یعنی امر به معروف و نهی از منکر، در آستان ها و اماکن زیارتی پرداخته است.

انتظار می رود این پژوهش، فتح بابی برای مطالعات علمی امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد ارتباطی و اقناع باشد و به کاربست و کارآمدسازی آن در جامعه کنونی بینجامد.