زندگي در دولت مهدي (عج)

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

زندگي در دولت مهدي (عج)

  • زندگي در دولت مهدي(عج)، در بردارنده هجده مقاله، به قلم نويسندگان مختلف است که از شماره‌هاي گوناگون حديث زندگي، انتخاب شده‌اند و به خاطر يکي بودن موضوع آنها يا داشتن ارتباط موضوعي، در کنار هم قرار گرفته‌اند و البته در انتخاب مقالات، علاوه بر استواري علمي، به جوانانه و کاربردي بودن، داشتن ادبياتي امروزي و اين که در مجموع، ديدگاه دين را در موضوع مورد بحث به دست دهند، توجّه شده است.

جزییات بیشتر

محصول جدید

3 قلم

20,000 ریال

مشخصات

سال نشر 1388
نوبت چاپ اول
تعداد جلد 1

اطلاعات بیشتر

مجموعه کتاب‌هاي «حديث زندگي» ـ که پنجمين مجلّد از آن، اکنون پيش روي شماست‌ـ‌ ، با هدف انتشار مقالات، گفتگوها و ديگر آثار برگزيده مجلّه حديث زندگي، طرّاحي شده است.

 حديث زندگي، دوماه‌نامه‌اي علمي، فرهنگي و ادبي، ويژه جوانانِ ۱۷ تا ۲۹ ساله است، که پس از انتشار چهار پيش‌شماره، از مهرماه ۱۳۸۰، هر دو ماه يک بار، به صورت مرتّب، منتشر و در سراسر کشور توزيع شده است.

 حديث زندگي، تلاش دارد تا به صورت‌ علمي و روشمند (امّا به زباني ساده و امروزي)، به دغدغه‌هاي فکري و اجتماعي و موضوعات مورد علاقه و نياز جوانان بپردازد، مروّج فرهنگ ايراني ـ اسلامي (در همه حوزه‌هاي: دانش، انديشه، ادبيات و هنر) باشد، از جاذبه‌هاي صوريِ يک نشريه ويژه جوانان (با پايبندي به ارزش‌ها) برخوردار باشد و در حوزه آموزه‌ها و باورهاي دينيِ جوانِ مسلمان ايراني، در حدّ توان، به مستندسازي و اصلاح فرهنگي اهتمام ورزد.

 هر شماره از حديث زندگي، از سه بخشِ: علمي، اجتماعي و ادبي تشکيل شده است. بخش علمي، مشتمل بر آثار: علمي، اجتماعي، روان‌شناسي ـ تربيتي، مَعارفي و... در يکي از قالب‌هاي: مقاله (تأليف و ترجمه)، گفتگوي علمي، و معرّفي و نقد کتاب است. بخش اجتماعي، عهده‌دارِ ارائه: اطلاعات مفيد براي نسل جوان، آسيب‌شناسي زندگي جمعي، مشاوره، ديدگاه‌هاي مخاطبان، و... است که در قالب: گزارش، گفتگوي اجتماعي، نقد و طنز اجتماعي عرضه مي‌شود. بخش ادبي نشريه نيز قالب‌هاي: داستان، شعر، خاطره، قطعه ادبي، مقاله ادبي و نقد ادبي (تأليف و ترجمه) را در بردارد.

 حديث زندگي، نشريّه‌اي «موضوعي» است، به اين معنا که بخش‌هاي علمي و اجتماعي (و گاه ادبيِ) آن، در هر شماره، به يکي از مسائل مورد نياز و توجّه جوانان اختصاص دارد. در انتخاب موضوعات، علاوه بر مشورت‌هاي کارشناسي، به خواست‌ها و نيازهاي ابراز شده از سوي مخاطبان جوان

 مجلّه (به صورت‌هاي: حضوري، مکاتبه‌اي و اينترنتي) و بويژه به نتايج نظرسنجي از مشترکان، توجّه شده است و پس از اين نيز ـ به ياري خداوند ـ چنين خواهد بود.

 موضوعاتي که تا امروز (شماره۴۵) در حديث زندگي مطرح و بررسي شده‌اند، عبارت‌اند از: دوستي، شادابي، اعتماد به نفس، اُنس با خدا، آراستگي، آرامش، موفّقيت، فراغت، اميد، عفاف، روابط اجتماعي، مهارت‌هاي زندگي، بهداشت روان، محبوبيّت، هويّت، دين و خوش‌بختي، امروزي شدن، بهداشت بشري، آينده،

 منفعت و مصلحت، نياز، اضطراب، مُروّت و مُدارا، افسردگي، شخصيّت سالم، توسعه، دين و آزادي، زندگي با ديگران، جهان بدون مرز، ميراث معنوي، سرمايه اجتماعي، نوآوري و اصلاح، ارزش‌هاي اخلاقي، کار و اشتغال، دين و عدالت، پيامبرِ رحمت، ازدواج (دو شماره)، معناي زندگي، انسان و طبيعت، قرآن و زندگي، آرمان‌شهر، هنر و زندگي، بهره‌وري، شادکامي، آدم و حوّا (ويژگي‌هاي دختران و پسران)، مرگ، طبايع آدمي (آب، باد، خاک و آتش)، و عشق.

 زندگي در دولت مهدي(عج)، در بردارنده هجده مقاله، به قلم نويسندگان مختلف است که از شماره‌هاي گوناگون حديث زندگي، انتخاب شده‌اند و به خاطر يکي بودن موضوع آنها يا داشتن ارتباط موضوعي، در کنار هم قرار گرفته‌اند و البته در انتخاب مقالات، علاوه بر استواري علمي، به جوانانه و کاربردي بودن، داشتن ادبياتي امروزي و اين که در مجموع، ديدگاه دين را در موضوع مورد بحث به دست دهند، توجّه شده است.

 اميد که در موضوعات مورد بحث (مهدويت، غيبت، انتظار، ظهور، آرمان‌شهر شيعي، دولت مهدي(عج) و...)، از عهده روشنگري، خرافه‌زدايي و نيز ارائه چارچوبي براي جامعه قرآني و زيست مسلماني، برآمده باشيم!

 گفتني است که مقالات، به سفارش بخش علميِ مجلّه نوشته شده‌اند و تا اين جا، دو نوبت ويرايش علمي و ادبي را: يک بار در انتشار اوّليه(در مجلّه) و بار ديگر در چينش جديد، پشت سر گذاشته‌اند.

 در پايان، بر خود، لازم مي‌دانم که از تلاش نويسندگان محترم و نيز همکارانم در حديث زندگي، سپاس‌گزاري نمايم و عموم

 خوانندگان و اهل نظر را به نقد اين مجموعه و اظهار نظر درباره آن، فراخوانم. [۱]

 عبد الله حسن‌زاده

 سردبير حديث زندگي

 فروردين ۱۳۸۸