نسیم حدیث

این محصول در انبار موجود نیست

  • بهره گیری از آموزه های دینی در زندگی امروز ، نیازمن نگاه ژرف به گفتار و رفتار پیشوایان دین ، در کنار آیات هدایتگر قرآن است . به کارگیری متون قرآنی و حدیثی به عنوان سرمایه های بس گرانبها ، می تواند دیدگاه دین را درباره مسائل و دغدغه های نسل کنونی ، به ما بنمایاند و چراغ فروزان هدایت در رهجویی به سعادت جاویدان باشد.

جزییات بیشتر

محصول جدید

40,000 ریال

اطلاعات بیشتر

راوی: این كتاب، مجموعه ای از نوشته های كوتاه «عبدالهادی مسعودی» است كه در همایش های مختلف و مجله هایی مانند حدیث زندگی به چاپ رسیده است.

به گزارش راوی، دستمایه مطالب كتاب، حدیث است كه ده مقاله بخش نخست را سامان داده اند. این بخش با نام «زندگی حدیثی» شامل مقاله هایی درباره زیبایی، آراستگی، آرامش، شادی، خوشبختی، امید، ارتباط اجتماعی، و نیز خانوادگی و مصلحت و منفعت است. در پایان نیز مقاله ای كوچك و منتشر نشده درباره نماز امام علی(ع) آمده است. 
در هشت مقاله بخش دوم «اخلاق حدیثی» گفتار و كردار معصومان، سرمایه اصلی نگارش به مسائل اخلاقی بوده است. مسائلی مانند وظایف اخلاقی حاجیان، عجب و خودشیفتگی، كرامت انسان، گفتگو و مناظره، نفاق و دورویی، چگونگی تحمل مصیبت و مهار تنیدگی حاصل از آن.

چاپ اول كتاب «نسیم حدیث» مجموعه ایی از نوشته های كوتاه «عبدالهادی مسعودی»، با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه،  و  در ۳۵۳ صفحه، از سوی سازمان چاپ و نشر دارالحدیث منتشر شد.