فرهنگ نامه ادب (فارسی)

فرهنگ نامه ادب (فارسی)

  • در اين فرهنگ ‏نامه، مسائل مهمى، مانند: تعريف ادب، انواع و مراتب ادب، نقش ادب در زندگى، خاستگاه‏ هاى ادب، آموزگاران ادب، روش ادب‏ آموزى ‏و آفات ادب آموزى از منظر قرآن‏و احاديث ‏اسلامى تبيين مى‏ گردد...

جزییات بیشتر

محصول جدید

10 قلم

50,000 ریال

مقدار تخفیف

تعداد قیمت شما بیش از
20 50,000 ریال ذخیره می‌کنید 100,000 ریال

مشخصات

سال نشر 1393
نوبت چاپ پنجم
تعداد جلد 1

اطلاعات بیشتر

پيشگفتار

فرهنگ ‏نامه، كتابى است كه در آن، دانش، فرهنگ‏[۱] و حكمت باشد.

فرهنگ ‏نامه ادب‏، قطره ‏اى ديگر از درياى بيكران علوم و معارف ناب اسلامى و مَدخَلى‏[۲] ديگر از دانش‏نامه ميزان‏ الحكمه‏ است كه به صورت مستقل، منتشر مى‏شود. در اين دانش‏نامه، واژه‏ها و اصطلاحاتى كه در قرآن و احاديث، كاربرد فرهنگى گسترده ‏اى دارند، به ترتيب الفبايى، با نظمى نوين و با ذكر نمونه كاربردها (شواهد)، معناشناسى و تحليل و تبيين مى‏ گردند. در لابه ‏لاى اين دانش‏نامه، برخى مَدخل‏ها، از كاربرد فرهنگى ويژه و بَسامد استفاده بالايى برخوردارند. بدين معنا كه عموم مسلمانان و يا گروه‏هاى خاصّى از آنان، به صورت شبانه ‏روزى و گسترده، با آنها، سر و كار دارند. از اين رو، به منظور تصحيح و تقويت فرهنگ عمومىِ جوامع اسلامى، ضرورى است معارف مربوط به اين گونه واژه‏ ها و اصطلاحات، به صورت كتابِ همراه، و كتاب راهنما، در اختيار همگان قرار گيرد.

با اين نگاه، مَدخَل‏هايى از اين دست- كه گفتيم-، به صورت‏ كتاب‏هايى مستقل و در اندازه ‏هايى كه حمل و مطالعه آن آسان باشد، در اختيار علاقه‏ مندان قرار مى‏ گيرند.

گفتنى است كه در اين سلسله آثار، براى آنچه مربوط به رفتار يا احوال خاص ‏است (مانند: ادب، اذان، شادى و آرزو)، نام «فرهنگ ‏نامه» و براى آنچه مربوط به گروه‏هاى اجتماعى (مانند: بسيجيان، جوانان و كودكان) مى ‏شود و يا آموزه‏ هاى حكيمانه پيشوايان بزرگ اسلام يا حكماى بزرگ الهى (چون لقمان حكيم) را ارائه مى ‏نمايد، نام «حكمت ‏نامه» را برگزيديم.

فرهنگ‏نامه ادب‏، نخستين كتاب از مجموعه فرهنگ ‏نامه‏ هايى است كه با هدف تصحيح و تقويت فرهنگ ارزش‏هاى رفتارى در دست تدوين ‏اند.

در اين فرهنگ ‏نامه، مسائل مهمى، مانند: تعريف ادب، انواع و مراتب ادب، نقش ادب در زندگى، خاستگاه‏ هاى ادب، آموزگاران ادب، روش ادب‏ آموزى ‏و آفات ادب آموزى از منظر قرآن‏و احاديث ‏اسلامى تبيين مى‏ گردد.

گفتنى است كه در تهيه و تدوين اين مجموعه، از همكارى فاضل ارجمند جناب آقاى عبد الهادى مسعودى بهره بردم. از ايشان و ديگر همكارانى كه در «پژوهشكده علوم و معارف حديث»، در ساماندهى اين اثر سهيم هستند، بويژه مترجم گران قدر آن، جناب آقاى حميدرضا شيخى- كه با ترجمه زيبا و دقيق خود، فهم آيات و روايات اين فرهنگ ‏نامه را براى پارسى زبانان ميسّر ساخت- صميمانه سپاس‏گزارم واز خداوند منّان، پاداشى در خور فضل و كرامت خود، براى آنان مسئلت دارم.

ربّنا! تقبّل منّا؛ إنّك أنت السميع العليم.

محمّد محمدى رى شهرى‏

 ۱۲ مهر ماه ۱۳۸۴

۲۹ شعبان ۱۴۲۶

 


[۱] ( ۱). فرهنگ: علم؛ دانش؛ ادب؛ تربيت؛ پديده كلّى پيچيده‏اى از آداب، رسوم، انديشه، هنر و شيوه زندگى كه در طىّ تجربه تاريخى اقوام، شكل مى‏گيرد و قابل انتقال به نسل‏هاى بعدى است( ر. ك: لغت‏نامه دهخدا، فرهنگ معين و فرهنگ بزرگ سخن).

[۲] ( ۲). در دانش‏نامه‏ها، به هر واژه اصلى كه توضيحى( مقاله‏اى) در ذيل خود دارد،« سرواژه» يا« مَدخَل» مى‏گويند. به مجموع سرواژه و توضيح، بر روى هم، نيز« مدخل» گفته مى‏شود( ر. ك: فرهنگ بزرگ سخن).