در پرتو حديث

  • آنچه در اين مجموعه مى آيد ، بخشى از تلاش هاى قلمى خرد و ناچيز منتشر شده به صورت مقاله در يك دوره دوازده ساله (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸) است كه در دو بخش ، تقديم حديث پژوهان دانشور و خوشه چينان محضر اهل بيت عليهم السلام مى شود.

جزییات بیشتر

محصول جدید

13 قلم

150,000 ریال

مشخصات

سال نشر 1391
نوبت چاپ دوم
تعداد جلد 1

اطلاعات بیشتر

سخنان و رفتار اهل بيت عليهم السلام ، در كنار قرآن ، هماره و همه جا ، راهبر انسان به سوى سعادت جاويد است. بهره گيرى از اين گنج سترگ و كاربست آن در زندگى فردى و اجتماعى ، وظيفه علمى و عملى طالبان حقيقت و رستگارى است.

 آنچه در اين مجموعه مى آيد ، بخشى از تلاش هاى قلمى خرد و ناچيز منتشر شده به صورت مقاله در يك دوره دوازده ساله (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸) است كه در دو بخش ، تقديم حديث پژوهان دانشور و خوشه چينان محضر اهل بيت عليهم السلام مى شود.

 ده مقاله بخش نخست بيشتر به شكل نوشته هاى تخصصّى و قابل استفاده حديث پژوهان است. در اين بخش كه آن را «دانش هاى حديثى» ناميده ام ، برخى مسائل و شاخه هاى علوم حديثى مانند عرضه و نقد حديث ، نقل معنا ، فقه الحديث و غريب الحديث ، با نگاهى نو بررسى و ارائه شده اند. هر چند بيشتر اين مقاله ها ، فقه الحديثى و مرتبط با يكى دو شاخه علوم حديثى اند ، اما برخى از آنها به مباحث جديدى ، مانند بهره گيرى از حديث در دانش روانشناسى پرداخته است.

 پنج مقاله بخش دوم ـ كتاب هاى حديثى ـ به معرفى برخى آثار كهن و نو حديثى اختصاص دارد . غيبت نعمانى ، اولين مكتوب حديثى كه در باره غيبت ولى عصر (عج) به دست ما رسيده است ، دو كتاب نزهة الناظر و الدرة الباهرة كه از كهن ترين و نادرترين مسندهاى حديثى شيعه به شمار مى روند و نيز احتجاج طبرسى ، ايضاح ابن شاذان و چند كتاب ديگر در اين بخش معرفى شده اند. تلاش اصلى در اين معرفى ها ، ارائه يك الگوى مناسب براى شناساندن يك كتاب حديثى بوده است.

 اميد است كه اين جمع پريشان ، در خاطر خوانندگان عزيز گرامى آيد و بهره اى معنوى براى اين بنده نيازمند فراهم نمايد . اشكال و خدشه عزيزان فرهيخته را چراغ راه آينده مى دانم و پيشاپيش از دوستانى كه عيب هايم را برايم به هديه مى آورند ، سپاسگزارى مى كنم . در اينجا فرصت را غنيمت شمرده و براى همه استادان ، دوستان و همكارانم بويژه آقاى محمّد هادى خالقى ، على اكبر ابراهيمى و محمّد باقر نجفى كه مرا در تدوين ، ويرايش و نشر اين مجموعه يارى دادند ، آرزوى توفيق و عافيت در راه خدمت به نشر معارف اهل بيت عليهم السلام مى نمايم و تلاش هاى زيبايشان را ارج مى نهم .

 عبد الهادى مسعودى

 زمستان ۱۳۸۸