مدارک فقه اهل السنة علي نهج وسائل الشيعة جلد 3

مدارک فقه اهل السنة علي نهج وسائل الشيعة جلد 3

«مدارک فقه أهل السنة علی نهج وسائل الشیعة» کتابی است با موضوع حديث فقهی که به جمع‌آوری و تحقیق روایات اهل سنت و آثار صحابه، تابعین و فقهای آنها در دو قرن اول هجری می‌پردازد. محور پژوهش در کتاب مدارک بر کتاب شریف «وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة» است که در آن مجموعه روایات اماميه در تمامی فروع فقهی جمع‌آوری شده است.

جلد سوم

جزییات بیشتر

محصول جدید

9 قلم

300,000 ریال

مشخصات

سال نشر 1395
تعداد جلد 1 جلدی
نویسنده سید محمد کاظم طباطبایی
همکار محمود کریمیان ، سید محمد حسن حکیم
شمارگان 500 نسخه
چاپ انتشارات دارالحدیث
شابک 978-964-493-918-1

اطلاعات بیشتر

جلد سوم