تفسیر انسان به انسان

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

تفسیر انسان به انسان

نظریه جدید پیرامون معرفت شناسی انسان

آیت الله جوادی آملی 

جزییات بیشتر

محصول جدید

1 قلم

125,000 ریال

مشخصات

سال نشر 1392
نوبت چاپ هفتم
تعداد جلد 1 جلدی
نویسنده جوادی آملی
شمارگان 3000 نسخه
چاپ مرکز نشر اسراء
شابک 978-964-5984-99-8

اطلاعات بیشتر

این نظریه که به نظریه تفسیر انسان به انسان شناخته شده  ، از ابداعات و آورده های فکر و بی نظیر استاد فرزانه آیت الله جوادی آملی  دام ظله  است که با اشراف کامل به حقایق قرآنی و معارف عرفانی و  دقائق برهانی ،  بر اساس این نظریه بدیع را گسترده و تا ژرفای آن پیش رفته و موشکافانه مسائل آن را تحلیل کرده است.

این کتاب از سه بخش و هر بخش از سه فصل تشکیل شده است:  بخش اول به کلیات بحث انسان شناسی ، ضرورت ، امکان و راههای شناخت انسان می‌پردازد.  بخش دوم به ماهیت و هویت انسان از منظر قرآن می پردازد و ضمن بیان مراتب هستی انسان ، دو جهت طبیعت و فطرت را در انسان برجسته و به اوصاف  انسانی در پرتو قرآن می‌پردازد  و در بخش سوم به بحث اصلی ، یعنی تفسیر انسان به انسان پرداخته و با بیان محکم و متشابه در ذات  نفس انسانی  ، با ارجاع متشابهات از وجود و شئونات اندیشه‌ای و انگیزه ای و رفتاری و عملی او ، به محکمات بخشهای مذکور ، او را تفسیر درونی نماید.