آشنایی با کتب رجالی شیعه

جدید آشنایی با کتب رجالی شیعه

آشنایی با کتب رجالی شیعه

جزییات بیشتر

محصول جدید

10 قلم

1,560,000 ریال

مشخصات

سال نشر 1401
نوبت چاپ هشتم
تعداد جلد 1 جلدی
نویسنده محمد کاظم رحمان ستایش
ناشر انتشارات سمت
شابک 978-964-530-088-1

اطلاعات بیشتر

آشنایی با کتب رجالی شیعه

An Introduction to Shi’i Biography Books (Kutub Rijāl)

مقدمه
درامد
الف) ضرورت آشنایی با کتب رجالی
ب) رابطه علم رجال و کتب رجالی
ج) انواع نگاشته‌های رجالی
د) تاریخچه تألیفات رجالی شیعه
فصل اول: اصول اولیه رجالی
گفتار اول: آشنایی با رجال برقی
گفتار دوم: رجال این غضائری
گفتار سوم: آشنایی با اختیار معرفه الرجال
گفتار چهارم: آشنایی با کتاب الرجال شیخ طوسی
گفتار پنجم: آشنایی با کتاب الفهرست طوسی
گفتار ششم: آشنایی با کتاب رجال النجاشی
فصل دوم: اصول ثانویه
گفتار اول: آشنایی با خلاصه الأقوال
گفتار دوم: آشنایی با کتاب الرجال ابن داود
فصل سوم: جوامع رجالی
گفتار اول: آشنایی با منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال (رجال کبیر)
گفتار دوم: نقد الرجال
گفتار سوم: آشنایی با جامع الرواه
گفتار چهارم:تنقیح المقال فی علم الرجال
گفتار پنجم: آشنایی با قاموس الرجال
گفتار ششم: آشنایی با معجم رجال‌الحدیث
فصل چهارم: آشنایی با کتب تحقیقی رجالی
سبک اول: فوایدنگاری
سبک دوم: قواعدنگاری
سبک سوم: تک‌نگاریها
پرسش پژوهشی
پیوست
منابع
در پایان درآمد و گفتار هر فصل سؤالات و بخشی برای مطالعات بیشتر درج شده است.