مبانی خداشناسی

مبانی خداشناسی

مباحث مطرح شده در اين اثر، پيرامون اساسي­ترين اصل از اصول عقايد اسلامي، يعني اصل توحيد و شناخت خداست. مطالب کتاب، به جز قسمتي از فصل دوم از بخش دوم آن، چند بار توسط آیت الله ري شهري از شبکه دوم سيماي جمهوري اسلامي تدريس شده و آخرين دوره تدريس آن از سال ۱۳۶۷ آغاز و در طي ۴۷ قسمت به صورت هفتگي، تحت عنوان «درس­هايي از اصول عقايد اسلامي» پخش شد و سپس به همان ترتيب براي چاپ فعلي تنظيم گرديد.

جزییات بیشتر

محصول جدید

12 قلم

230,000 ریال

اطلاعات بیشتر

فصل های کتاب

شناخت خدا از طريق حس، شناخت خدا از طریق عقل،
آيات الهي در آفرينش حيوانات، آيات الهي در آفرينش زمين، آيات الهي در آفرينش روز و شب، آيات الهي در آفرينش خورشيد، آيات الهي در آفرينش گیاهان، آيات الهي در آفرينش دريا، آيات الهي در آفرينش کوهها، آيات الهي در آفرينش آب، آيات الهي در آفرينش ابر، آيات الهي در آفرينش باد و باران، آيات الهي در آفرينش آسمان، شناخت خدا از طريق قلب،
موانع خداشناسي
مراتب خداشناسي