آموزه امر بین امرین

آموزه أمر بین أمرین

در اندیشه امامیه نخستین

تبیین صحیح از فاعلیت انسان و ارتباط آن با فاعلیت خداوند از دغدغه های دیرین الهی دانان بوده و یکی از بزرگترین نزاع های کلامی میان فرق اسلامی نیز پیرامون این مسأله شکل گرفته است .

در این میان ، آموزه أمر بین أمرین به عنوان راه برون رفت از این مشکل تاریخی از سوی اهل بیت علیهم السلام ارائه شد. اما وجود خوانش های متعدد و گاه متعارض از این آموزه در تاریخ تشیع ، حقیقت آن را با ابهامی تاریخی مواجه کرده است. در این اثر تلاش شده است با بازخوانی آموزه أمر بین أمرین در اندیشه امامیه نخستین و مقایسه دیدگاه ایشان با بزرگترین دیدگاه های رقیب در آن عصر ، یعنی اصحاب حدیث معتزله ، امتیازات این نظریه در پاسخ گویی به مشکل جبر و اختیار و زوایای مخفی تقریر اندیشمندان متقدم امامیه آشکار شود.

جزییات بیشتر

محصول جدید

12 قلم

280,000 ریال

مشخصات

سال نشر 1398
نوبت چاپ اول
تعداد جلد 1 جلدی
نویسنده سید حسن طالقانی
شمارگان 500
ناشر انتشارات دارالحدیث
شابک 978-622-207-033-5

اطلاعات بیشتر

آموزه أمر بین أمرین

در اندیشه امامیه نخستین

تبیین صحیح از فاعلیت انسان و ارتباط آن با فاعلیت خداوند از دغدغه های دیرین الهی دانان بوده و یکی از بزرگترین نزاع های کلامی میان فرق اسلامی نیز پیرامون این مسأله شکل گرفته است .

در این میان ، آموزه أمر بین أمرین به عنوان راه برون رفت از این مشکل تاریخی از سوی اهل بیت علیهم السلام ارائه شد. اما وجود خوانش های متعدد و گاه متعارض از این آموزه در تاریخ تشیع ، حقیقت آن را با ابهامی تاریخی مواجه کرده است. در این اثر تلاش شده است با بازخوانی آموزه أمر بین أمرین در اندیشه امامیه نخستین و مقایسه دیدگاه ایشان با بزرگترین دیدگاه های رقیب در آن عصر ، یعنی اصحاب حدیث معتزله ، امتیازات این نظریه در پاسخ گویی به مشکل جبر و اختیار و زوایای مخفی تقریر اندیشمندان متقدم امامیه آشکار شود.