تصویر شر

تصویر شر

در دستگاه معنایی قرآن

سید مهدی میرزابابایی

رخدادهای عالم در مفهوم‌سازی قرآن، از چهار حالت زیر خارج نیستند؛ در جهان‌بینی قرآن برخی حوادث در عالم با دشواری همراه بوده و نارضایتی و ناخرسندی به دنبال دارند، اما شر نیستند. در این جهان‌بینی گروه دیگری از پدیده‌های آفرینش معرفی شده‌اند که دشواری و نارضایتی را توأمان با شر دارند. آیات الهی دو دسته دیگر نیز معرفی کرده‌اند که در برخی موارد با گشایش و رضایتمندی همراه هستند اما خیر تلقی نمی‌شوند در حالی که وقایعی در عالم اتفاق می‌افتند که در آنها رضایتمندی و خرسندی با خیر همراه شده است. در همنشینی واژگان«تُحِبُّوا» با «شَرّ» و «تَكْرَهُوا» با «خَيْرّ» در آیات قرآن رابطه عموم و خصوص من وجه بین مفهوم نارضایتی و ناخرسندی با شر و بین رضایتمندی و خرسندی با خیر تصویر‌سازی شده است.

جزییات بیشتر

محصول جدید

18 قلم

900,000 ریال

مشخصات

سال نشر 1399
نوبت چاپ اول
تعداد جلد 1 جلدی
نویسنده سید مهدی میرزابابایی
شمارگان 500
ناشر انتشارات دارالحدیث
چاپخانه دارالحدیث
شابک 978-622-207-105-9

اطلاعات بیشتر

تصویر شر

در دستگاه معنایی قرآن

سید مهدی میرزابابایی

رخدادهای عالم در مفهوم‌سازی قرآن، از چهار حالت زیر خارج نیستند؛ در جهان‌بینی قرآن برخی حوادث در عالم با دشواری همراه بوده و نارضایتی و ناخرسندی به دنبال دارند، اما شر نیستند. در این جهان‌بینی گروه دیگری از پدیده‌های آفرینش معرفی شده‌اند که دشواری و نارضایتی را توأمان با شر دارند. آیات الهی دو دسته دیگر نیز معرفی کرده‌اند که در برخی موارد با گشایش و رضایتمندی همراه هستند اما خیر تلقی نمی‌شوند در حالی که وقایعی در عالم اتفاق می‌افتند که در آنها رضایتمندی و خرسندی با خیر همراه شده است. در همنشینی واژگان«تُحِبُّوا» با «شَرّ» و «تَكْرَهُوا» با «خَيْرّ» در آیات قرآن رابطه عموم و خصوص من وجه بین مفهوم نارضایتی و ناخرسندی با شر و بین رضایتمندی و خرسندی با خیر تصویر‌سازی شده است.