نکات حقوقی

1- فروشگاه مجازی دار الحدیث خود را موظف می داند بعد از تکمیل نهایی مراحل خرید ، محصول خریداری شده را در اسرع وقت به شرکت پست تحویل نماید.

2- طبق قوانین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ، مرسوله ها ارسال می گردد و فروشگاه دار الحدیث در این زمینه دخالتی ندارد

3- هزینه محاسبه شده چون قبل از بسته بندی و ارسال محاسبه می شود ، ممکن است اختلاف جزیی (تا هزار تومان) داشته باشد که  فروشگاه این مبلغ را با خریدار مصالحه می نماید.