درآمدی بر زبان شناسی تطبیقی قرآن و تورات

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

درآمدی بر زبان شناسی تطبیقی قرآن و تورات

جزییات بیشتر

محصول جدید

2 قلم

ریال 1.100.000

مشخصات

نوبت چاپ اول
تعداد جلد 1 جلدی
نویسنده حیدر عیوضی
شمارگان 500
ناشر انتشارات دارالحدیث
شابک 978-964-493-953-2

اطلاعات بیشتر

بخش اول کتاب حاضر به عنوان مبانی نظری متضمن سه فصل است : الف) آسیب شناسی قاموس های عربی ، ب) نگاه مقایسه ای به برخی قاموس های نوین قرآن و تورات، ج) برخی بایسته ها در ریشه شناسی مفردات قرآن. و بخش دوم تحلیل زبان شناسی تاریخی حدود 30 واژه مشترک در قرآن و تورات را در خود دارد.
تصویر روی جلد ، برگی از آوانگاری متن عربی قرآن به زبان عربی قرآن به عبری (Judeo-Arabic) که در گنیزه قاهره (معادل صندوق اسما جلاله در سنت اسلامی)، این متن شامل سوره حمد و آیات آغازین سوره بقره است که به شماره T-S.Ar.51.62 در کتابخانه دانشگاه کمبریج نگهداری میشود.