معرفت شناسی قرآنی

این محصول در انبار موجود نیست

ارزان شد! معرفت شناسی قرآنی

معرفت شناسی قرآنی 2جلدی

جزییات بیشتر

محصول جدید

ریال 6.300.000

-10%

ریال 7.000.000

مشخصات

سال نشر 1402
نوبت چاپ اول
تعداد جلد 2 جلدی
نویسنده محمد محمدی ری شهری
ناشر انتشارات دارالحدیث
شابک 978-622-207-200-1

اطلاعات بیشتر

معرفت شناسی قرآنی 2جلدی

نیم‏ نگاهی به فصل‏ های کتاب

در جلد اول این کتاب و در فصل نخست، از دریچه متون دینی به ارزش و نقش مثبت معرفت در زندگی انسان و نیز تأثیر سوء ناآگاهی و نابخردی در اخلاق و رفتار آدمی پرداخته شده است.

در فصل دوم، به ضرورت تحصیل معرفت اشاره‏ و خطر تن زدن از معرفت جویی هشدار داده ‏شده است.

در جلد دوم کتاب و در فصل سوم نیز به یکی از اساسی ‏ترین مباحث شناخت‏ شناسی یعنی مبادی و ابزار شناخت اختصاص دارد که آیت الله ری شهری آنها را منحصر در حس و تجربه یا عقل و قلب نساخته، بلکه شناخت ‏شناسی قرآن را دارای شیوه‏ای جامع دانسته است.

بر پایه آیات قرآن کریم و روایات شریف می‏توان مبادی معرفت انسان را به دو گونه مبادی درونی و بیرونی تقسیم کرد و سپس همه ابزارهای متعدد و متنوع از حس و عقل تا قلب و وحی و شهود را به کار گرفت و برون‏داد هر یک را به شرط رعایت برخی امور، معتبر و واقع ‏نما دانست.

در فصل پایانی کتاب، موانع معرفت و درمان آنها بازگو شده‏ است. قرآن کریم به گونه ‏ای دقیق و ظریف بسیاری از آلودگی‏ های اخلاقی و رفتاری را مانع شناخت انسان و درک حقیقت دانسته است. بر پایه این آیات و روایات ناظر به آنها، این موانع را می‏ توان بیماری معرفتی نامید که دامنگیر ابزارهای شناخت آدمی می‏ شود. خوشبختانه قرآن کریم راه‏ های زدودن این موانع و دریدن حجاب‏ های گوناگون معرفت را نیز ارائه داده که در گفتار پایانی این فصل به آن پرداخته شده است.

چکیده سخن این کتاب آن است که می ‏توان با بهره‏ برداری از ابزار درونی و بیرونی معرفت و کنار زدن موانع و درمان بیماری ‏های شناختی، به گونه دیگری به هستی نگریست و به شناختی ژرف‏تر از هستی و آفریدگار دست یافت و زمینه نیل به سعادت جاوید را فراهم آورد.

فهرست اجمالی چهار فصل کتاب:

جلد اول

فصل اول: ارزش و نقش معرفت

گفتار یکم: نقش معرفت در ارزش انسان

گفتار دوم: نقش معرفت در ایمان

گفتار سوم: نقش معرفت در عمل انسان

گفتار چهارم: نقش معرفت در اخلاق

گفتار پنجم: نقش معرفت در قدرت انسان

گفتار ششم: نقش نابخردی در تبهكارى

فصل دوم: ضرورت تحصیل معرفت

گفتار یکم: نهی از پندارگرایى

گفتار دوم: خطر خوددارى از معرفت ‌جویى

جلد دوم

فصل سوم: مبادی و ابزار معرفت

گفتار یکم: مبادی درونی معرفت

گفتار دوم: مبادی بیرونی معرفت

فصل چهارم: موانع معرفت

گفتار یکم: انواع موانع معرفت

گفتار دوم: موانع معرفت حقایق غیبی

گفتار سوم: اثر موانع معرفت بر دل

گفتار چهارم: درمان موانع معرفت

فهرست منابع