فرهنگ تطبیقی قرآن و تورات

ارزان شد! فرهنگ تطبیقی قرآن و تورات

فرهنگ تطبیقی قرآن و تورات

ریشه های فعلی و واژه های مشترک عربی - عبری

جزییات بیشتر

محصول جدید

5 قلم

ریال 2.970.000

-10%

ریال 3.300.000

اطلاعات بیشتر

فرهنگ تطبیقی قرآن و تورات

ریشه های فعلی و واژه های مشترک عربی - عبری