آشنایی با کتب رجالی شیعه

آشنایی با کتب رجالی شیعه

جزییات بیشتر

محصول جدید

10 قلم

ریال 1.560.000

مشخصات

سال نشر 1401
نوبت چاپ هشتم
تعداد جلد 1 جلدی
نویسنده محمد کاظم رحمان ستایش
ناشر انتشارات سمت
شابک 978-964-530-088-1

اطلاعات بیشتر

آشنایی با کتب رجالی شیعه

An Introduction to Shi’i Biography Books (Kutub Rijāl)

مقدمه
درامد
الف) ضرورت آشنایی با کتب رجالی
ب) رابطه علم رجال و کتب رجالی
ج) انواع نگاشته‌های رجالی
د) تاریخچه تألیفات رجالی شیعه
فصل اول: اصول اولیه رجالی
گفتار اول: آشنایی با رجال برقی
گفتار دوم: رجال این غضائری
گفتار سوم: آشنایی با اختیار معرفه الرجال
گفتار چهارم: آشنایی با کتاب الرجال شیخ طوسی
گفتار پنجم: آشنایی با کتاب الفهرست طوسی
گفتار ششم: آشنایی با کتاب رجال النجاشی
فصل دوم: اصول ثانویه
گفتار اول: آشنایی با خلاصه الأقوال
گفتار دوم: آشنایی با کتاب الرجال ابن داود
فصل سوم: جوامع رجالی
گفتار اول: آشنایی با منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال (رجال کبیر)
گفتار دوم: نقد الرجال
گفتار سوم: آشنایی با جامع الرواه
گفتار چهارم:تنقیح المقال فی علم الرجال
گفتار پنجم: آشنایی با قاموس الرجال
گفتار ششم: آشنایی با معجم رجال‌الحدیث
فصل چهارم: آشنایی با کتب تحقیقی رجالی
سبک اول: فوایدنگاری
سبک دوم: قواعدنگاری
سبک سوم: تک‌نگاریها
پرسش پژوهشی
پیوست
منابع
در پایان درآمد و گفتار هر فصل سؤالات و بخشی برای مطالعات بیشتر درج شده است.