جستارهایی در مدرسه کلامی حله

ارزان شد! جستارهایی در مدرسه کلامی حله

جستارهایی در مدرسه کلامی حله

جزییات بیشتر

محصول جدید

9 قلم

ریال 4.680.000

-10%

ریال 5.200.000

اطلاعات بیشتر

جستارهایی در مدرسه کلامی حله

کتاب "جستارهایی در مدرسه کلامی حله" با ارائه مجموعه ای از برترین پژوهش ها، به معرفی و بررسی جریان ها و اندیشه های کلامی این مدرسه در بستر اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته و راه را برای فهم دقیق تر تاریخ کلام امامیه هموارتر می سازد.

حوزه علمیه حله از آغازین روزهای بنای این شهر در قرن ششم به دست مزیدیان شیعه مذهب، با حضور جمعی از عالمان سرشناس امامیه شکل گرفته است.

به باور نویسنده، این حوزه علمی نقشی جدی در تثبیت و تکمیل دانش های مختلف در تاریخ اندیشه امامیه داشته است. در حوزه دانش کلام، متکلمان حله مانند علامه حلی و شاگردانش با پیروی از خواجه طوسی و با بهره گیری از ادبیات فلسفه مشاء و پذیرش علم منطق در عین پافشاری بر اندیشه های اصلی متکلمان امامیه در مقابل فلاسفه، سبک و سیاقی جدید به مباحث کلامی دادند. تحولات کلام امامیه در این دوره  در روش و همچنین ادبیات علمی چنان است که می توان مدرسه کلامی حله را از مدارس پیشین متمایز کرد.

با توجه به این رویکرد، پژوهش حاضر در سه فصل سامان یافته است که به قرار ذیل می باشد:

فصل اول:  زمینه های شکل گیری مدرسه حله

فصل دوم:  جریان های فکری مدرسه حله

فصل سوم:  اندیشه های کلامی

کتاب "جستارهایی در مدرسه کلامی حله" تألیف جمعی از پژوهشگران و تحت اشراف حجت الاسلام دکتر محمدتقی سبحانی و به کوشش حجت الاسلام دکتر محمدجعفر رضایی چاپ شده است .