او کمکت میکند

صفات خدا : وکیل

(9)

او کمکت میکند

جزییات بیشتر

محصول جدید

12 قلم

ریال 200.000

مشخصات

سال نشر 1399
نوبت چاپ اول
تعداد جلد 1 جلدی
نویسنده محمد تقی سبحانی نیا
تصویرگر علی عباس نیا
شمارگان 1000
ناشر نشر باهوش
چاپخانه دارالحدیث
شابک 9786226378215

اطلاعات بیشتر

صفات خدا : وکیل

(9)

او کمکت میکند

یک از راه های مناسب شناخت خداوند ، شناخت او از طریق صفات اوست. زیرا عقل و ذهن انسان ناتوان تر از آن است که بتواند به ذات یا حقیقت وجودی پروردگار راه یابد .

البته شناخت خدا از مسیر صفات او به بزرگ تر ها اختصاص ندارد و میتوان با بیانی مناسب ، خدا را به کودکان نیز شناساند . این روش مقدمه ای برای شناخت بهتر خدا در بزرگسالی خواهد شد .

در هر جلد از مجموعه ی ده جلدی «صفات خدای مهربان» ، یکی از صفات پروردگار ، با زبانی ملموس و آشنا و داستان گونه معرفی شده است.

در کنار این مهم ، کودکان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تشویق میشوند که صفات خدایی را در وجود خودشان ایجاد و تقویت کنند .

اشاره به ماجراهای تاریخ زندگی پیامبران ، در کنار مثال هایی از زندگی امروز ، باعث شده متن کتاب ها دارای محتوای غنی آموزشی و مناسب با دنیای ذهن کودکان باشد .

زندگی بخش ، مهربا ن ، روزی ده ، آگاه ، عیب پوش ، پاسخ دهنده ، بردبار ، شکست ناپذیر ، وکیل ، میراننده ، تعدادی از صفت های خداوند هستند که در این مجموعه ی نفیس و با ارزش ، مطرح شده است .