تزاحم اخلاقی در شبکه های اجتماعی

تزاحم اخلاقی در شبکه های اجتماعی؛ از چالش تا تصمیم

دکتر حسینعلی رحمتی

جزییات بیشتر

محصول جدید

8 قلم

ریال 1.100.000

مشخصات

سال نشر 1401
نوبت چاپ اول
تعداد جلد 1 جلدی
نویسنده دکتر حسینعلی رحمتی
شمارگان 500
ناشر انتشارات دارالحدیث

اطلاعات بیشتر

تزاحم اخلاقی در شبکه های اجتماعی؛ از چالش تا تصمیم

دکتر حسینعلی رحمتی

کتاب "تزاحم اخلاقي در شبكه هاي اجتماعي؛ از چالش تا تصميم" ضمن بازشناسی نقطه تلاقی شبکه‌های اجتماعی و اخلاق، برای نخستین بار به تفصیل اقسام اين تزاحم‌‌ها و فرایند شکل‌گیری‌شان را معرفی و با بهره‌گیری از دانش فلسفه اخلاق و آموزه‌های اسلامی، "ده سنجه" یا "معیار" را برای اتخاذ بهترین تصمیم هنگام مواجهه با آنها ارائه می‌کند.

 

مباحث کتاب، افزون بر مدرسان و محققان اخلاق فناوری اطلاعات، برای همه كساني كه با فضای مجازی ارتباط دارند، از کاربران عادی گرفته تا نهادهای حاکمیتی، قابل استفاده است.

 

پژوهش حاضر در سه بخش و هشت فصل سامان یافته است که به قرار ذیل می باشد:

بخش اول: مفاهیم و کلیات

فصل اول: دیرینه شناسی شبکه های اجتماعی

فصل دوم:شبکه های اجتماعی و چالش تزاحم اخلاقی

 

بخش دوم: اقسام تزاحم اخلاقی در شبکه ها

فصل سوم:دشواره استفاده

فصل چهارم:دشواره دسترسی

فصل پنجم:دشواره اعتماد

فصل ششم:دشواره انتشار

 

بخش سوم: الگوی حل تزاحم اخلاقی

فصل هفتم: «فرایند مواجهه» با تزاحم اخلاقی در شبکه ها

فصل هشتم: «سنجه های» ترجیح و تصمیم گیری هنگام تزاحم وظايف